Úvod

História školy
Štruktúra školy
Kontakty
Fotogaléria
Aktuality
Dokumenty
Rozvrhy

    Štruktúra školy

Pre bližšie informácie kliknite na názov organizačnej zložky alebo súčasti školy

                        ORGANIZAČNÉ ZLOŽKY ŠKOLY

         

 

                          SÚČASTI ŠKOLY

  • Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
  • Školský internát
  • Výdajná školská jedáleň
  • Detašované triedy organizačnej zložky Spojenej školy internátnej - Špeciálnej základnej školy s materskou školou pre žiakov s telesným postihnutím internátnej, Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158
  • Detašované triedy organizačnej zložky Spojenej školy internátnej -  Praktickej školy  internátnej, Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné, Ptičie 158
  • Detašovaná trieda organizačnej zložky Spojenej školy internátnej - Špeciálnej základnej školy internátnej, Domov sociálnych služieb, Osadné č. 89, Osadné
 

 Naspäť Ďalšia