Úvod

História školy
Štruktúra školy
Kontakty
Fotogaléria
Aktuality
Dokumenty
Rozvrhy

AKTUALITY

Október 2011

    Neprehliadnite! Zmena čísla účtu pre úhrady stravného v školskej jedálni: 8941685001/5600

September 2011

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2011/2012

Všeobecné pokyny

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2011. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2011 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2011 (utorok).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2012 (utorok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2012 (streda) a končí sa 29. júna 2012 (piatok).

4. Termíny školských prázdnin :

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 27. október 2011 (štvrtok) 28. október –                31. október 2011 2. november 2011 (streda)
vianočné 22. december 2011 (štvrtok) 23. december 2011 –      5. január 2012 9. január 2012 (pondelok)
polročné 2. február 2012 (štvrtok) 3. február 2012 (piatok) 6. február 2012 (pondelok)
jarné Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj 17. február 2012 (piatok) 20. február  -               24. február 2012 27. február 2012 (pondelok)
Košický kraj, Prešovský kraj 24. február 2012 (piatok) 27. február -                  2. marec 2012 5. marec 2012 (pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 2. marec 2012 (piatok) 5. marec -                       9. marec 2012 12. marec 2012 (pondelok)
veľkonočné 4. apríl 2012 (streda) 5. apríl -                       10. apríl 2012 11. apríl 2012 (streda)
letné 29. jún 2012 (piatok) 2. júl -                          31. august 2012 3. september 2012 (pondelok)

 

   

NAŠE AKTIVITY


Žiaci školy sa zúčasťňujú okresných, regionálnych súťaží najmä v speve, v recitácii, vo výtvarnej tvorbe. Škola podporujúca zdravie. Správaj sa normálne, Zdravá päťka. Sama organizuje putovnú výstavu výtvarných prác žiakov špeciálnych základných škôl Prešovského kraja "Nie sme sami". Organizujeme za pomoci OZ Motýľ pohybové aktivity v Škole v prírode, branno-športové dni, zúčastňujeme sa divadelných predstavení /DJZ v Prešove, Štátne divadlo Košice/, filmových predstavení, výstav, organizujeme exkurzie a vety a taktiež tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi žiakov školy a odborníkmi. Škola vydáva svoj vlastný časopis Štvorlístok, ktorý mapuje všetky aktivity školy v priebehu školského roka. Nezanedbateľná je aj spolupráca so ZUŠ na území mesta, s CVČ Dúha, s Vihorlatskou knižnicou, so strednými, materskými, základnými školami na území mesta, s MsÚ a inštitúciami, ktoré participujú na starostlivosti o žiakov so zdravotným postihnutím. Otvárame brány taktiež pre študentov pedagogických fakúlt a pre všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí nám chcú pomôcť alebo nás chcú navštíviť.

Športovo branný deň

MDD 2009 na gymnáziu