Úvod

História školy
Štruktúra školy
Kontakty
Fotogaléria
Aktuality
Dokumenty
Časopis

V

F O T O G A L É R I A

 

  Škola

Budova školy na Komenského ul.

Trieda

Košikárska dielňa

Učebňa praktickej školy

Učebňa IKT

Školský internát - spoločenská miestnosť

Školský internát - spoločenská miestnosť

Školský internát - izba žiakov

Školský internát - kuchynka

Školská výdajňa jedla

 

Vianočná besiedka