Úvod

História školy
Štruktúra školy
Kontakty
Fotogaléria
Aktuality
Dokumenty
Rozvrhy

                   Kontakty      

    SÍDLO ŠKOLY   

  • Adresa :       Komenského 3, 066 01 Humenné

  • Telefón :       057/7722669          

  • E-mail :         szstphe@stonline.sk    

 

Funkcia Kontaktná osoba
Riaditež školy Mgr. Katarína Typčuková
Zástupca riaditeža Mgr. Marianna Žaková
Vedenie hospodársko-ekonomického úseku p. Monika Kocibanová
Predseda Rady školy pri SŠI Mgr. Erika Firdová
Výchovný poradca Mgr. Silvia Rošáková (OU a PŠ)

Mgr. Slavomíra Packová (ŠZŠ s MŠ)

Sociálny pracovník PhDr. Katarína Sotáková
Vedúci PK a MZ PhDr. Jana Moskurišinová

Mgr. Jana Chomová

Mgr. Natália Štítová

Mgr. Silvia Rošáková

Mgr. Beáta Radová

Mgr. Stanislava Vargová

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

PaedDr. Dagmar Styrančáková
Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov PaedDr. Daniela Beňová
Koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Martina Hatalová
Koordinátor informatizácie Ing. Soňa Benková
Školský knihovník p. Silvia Latová

Mgr. Erika Firdová

Zdravotná sestra p. Anna Bobeková

DETAŠOVANÉ PRACOVISKÁ

Pracovisko Kontaktná osoba
CSS GARDEN Humenné, Ptičie 158 PhDr. Jana Moskurišinová
DSS Osadné 89 Mgr. Emília Harajdičová